W dniu 13 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany są istotne, wiec warto się z nimi zapoznać.

 

Na początku przypomnę, czym jest BIG .

 

BIG czyli Biuro Informacji Gospodarczej (dodatkowo zwane „InfoMonitor„), jest instytucją, która zbiera, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze. Biuro Informacji Gospodarczej  jako jedyne  biuro  umożliwia też dostęp do danych z baz Biura  Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

 

Po nowelizacji oferta została wzbogacona o informacje z :

– CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

– PESEL

– REGON

– Krajowego Biura Informacji Gospodarczych (KBIG),

– Krajowego Rejestru Długów (KRD),

– Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

– Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU)

– Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP)

 

BIG InfoMonitor stworzył możliwość złożenia jednego wniosku tzn. jednolitego i pobrania raportu ze wszystkich wyżej wymienionych biur informacji. Do tej pory trzeba było składać odrębne zapytania do każdego z tych biur. W związku z tym, że nie minęło zbyt wiele czasu od wprowadzenia zmian i cały czas trwają pracę nad wdrożeniem i integracją systemów, może się okazać, ze w dniu dzisiejszym nie otrzymamy informacji ze wszystkich baz, które deklaruje BIG.

Inna  bardzo ważną zmianą są czasy wpisania do Biura informacji Gospodarczej.

 

Kiedy instytucje mogą wpisać zobowiązanie?

 

Do tej pory było to po 60 dniach od nieuregulowanej należności. Obecnie okres się skrócił! Wierzyciel może przekazać informacje o zobowiązaniu już w 31 dniu od daty jego wymagalności. Nowelizacja ustawy wprowadza także możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą elektroniczną, jeżeli w umowie pomiędzy przedsiębiorstwami jest wyszczególniona taka możliwość. Do tej pory wezwanie do zapłaty było możliwe do wysłania tylko listem poleconym lub dostarczenie do rak własnych. Kolejną zmianą jest ważność zgody na sprawdzenie w Biurze Informacji Gospodarczej. Od 13 listopada zgoda konsumenta jest ważna 60 dni, a nie jak do tej pory 30.

 

Następną ważną zmianą jest okres w jakim długi mogą pozostać w rejestrze BIG.

 

Jeżeli od dnia wymagalności zobowiązania minęło 10 lat Biuro Informacji Gospodarczej nie może przyjąć i udostępniać tej informacji. Po upłynięciu tego okresu, wierzyciel na wniosek dłużnika, jest zobowiązany o przekazanie do BIG informacji o tym, ze zobowiązanie jest przedawnione, a BIG zamieszcza tą informację w rejestrze. Nowością jest również umożliwienie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu do BIG. Dłużnik może wnieść sprzeciw zarówno do wierzyciela jak i bezpośrednio do biura. Sprzeciw zostanie rozpatrzony w przypadku spełnienia warunków formalnych. BIG wtedy zbada sprawę i będzie możliwość wstrzymania, zaktualizowania lub wycofania informacji, w zależności od sytuacji.

 

Pozdrawiam,

Wioletta Segin

EGIDA Finanse