Każda kolizja czy wypadek drogowy wiąże się z dużym stresem. W przypadku, gdy jesteś świadkiem, bądź uczestnikiem zdarzenia, musisz mieć świadomość, że od twojego zachowania zależy zdrowie lub życie poszkodowanych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące postępowania w przypadku wypadku drogowego, kolizji czy zgłoszenia szkody

O czym trzeba pamiętać:
• Zabezpiecz miejsce zdarzenia,
• Jeśli ktoś odniósł obrażenia w wypadku, należy udzielić niezbędnej pomocy, wezwać odpowiednie służby (nr alarmowy 112), zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych,
• W przypadku, gdy nikt nie ucierpiał w kolizji, należy spisać ze sprawcą oświadczenie i w razie potrzeby wezwać pomoc drogową (nie ma konieczności wzywania policji przy drobnej stłuczce lub gdy nikt nie ucierpiał),
• W przypadku, gdy potrzebne jest działanie zapobiegające powiększaniu się uszkodzeń np. zablokowany pas ruchu, zrób zdjęcie przed wykonaniem zabezpieczenia,
• W przypadku szkody majątkowej, należy zadbać o rzeczy, które uległy zniszczeniu, pozostawić je bez zmian do czasu, aż obejrzy je Likwidator mobilny,
• Jeśli zdarzenie spowodowała inna osoba – spisz ze sprawcą oświadczenie (gdzie, kiedy, kto brał udział w zdarzeniu, jakie mienie uległo zniszczeniu itp.)
• W przypadku, gdy uszkodzenia powstały w wyniku przestępstwa – wezwij policję

Jeśli kolizja została wyjaśniona, a sprawca poczuwa się do winy, należy spisać oświadczenie. Warto mieć przy sobie i trzymać w samochodzie.

 

Informacje, jakie powinny się znaleźć w oświadczeniu:

 

– Imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego
– Adres zameldowania obu kierowców
– Numer rejestracyjny obu pojazdów
– Numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela
– Numer oraz organ wydający prawa jazdy obu kierowców
– Numer dowodów osobistych obu kierowców
– Prosty szkic i opis zdarzenia
– Jasne oświadczenie o tym kto jest sprawcą zdarzenia
– Podpisy obu kierowców.

Dodatkowo o zdarzeniu, kolizji czy wypadku, należy poinformować ubezpieczyciela sprawcy. W tym celu wystarczy zadzwonić na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego i poinformować o zdarzeniu, podając odpowiednie dane, a także krótki opis zdarzenia. Po przyjęciu zgłoszenia zakład ubezpieczeniowy wyśle rzeczoznawcę na miejsce postoju uszkodzonego pojazdu poszkodowanego, celem dokonania oględzin i wyceny szkody.

Pozdrawiam,

Michał Gumowski

EGIDA Finanse