Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w podanym niżej zakresie:

  • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania, nazwa firmy),
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
  • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

Przez:

EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński ul. Pieniężnego 18B/211, 10-006 Olsztyn, NIP: 7393499826

W celach:

  • zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  • marketingu produktów i usług EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński ul. Pieniężnego 18B/211, 10-006 Olsztyn, NIP: 7393499826 – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z EGIDA Ubezpieczenia Daniel Kamiński ul. Pieniężnego 18B/211, 10-006 Olsztyn, NIP: 7393499826.