Ubezpieczenia firm i przedsiębiorców

Oferujemy Państwu następujące rozwiązania w zakresie  ubezpieczenia firm i przedsiębiorców

 

  • Budynki firmowe, środki obrotowe, wyposażenie –  ubezpieczamy od  ognia i innych żywiołów, kradzieży
  • Floty – ubezpieczamy wszystkie firmowe pojazdy na jednej generalnej umowie,
  • Ubezpieczenie grupowe pracowników – dostęp do świadczeń ( urodzenie się dziecka, zgon rodzica i teścia, zgon małżonka, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, ciężka choroba)
  • Gwarancje ubezpieczeniowe  – poręczenie ubezpieczyciela, który zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia wynikającego z treści gwarancji na rzez beneficjenta gwarancji,
  • Ubezpieczenie należności z faktur –  chroni Państwa firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta